αὐθεντέω: Lexicons, commentaries, extracts

A) LEXICONS

 

BDAG:

BDAG definitions 1

BDAG authentew definitions 2

 

Liddell and Scott:

Liddell and Scott authentew definitions

 

E. A. Sophocles, Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods (from B.C. 146 to A.D. 1100):

Sophocles authentew definition

 

Moulton and Milligan: The vocabulary of the Greek Testament : illustrated from the papyri and other non-literary sources

Moulton and Milligan authentew

 

Moeris: Moeridis Atticistae Lexicon Atticum, ed. J. Piersonus (Lugduni Batavorum,: Apud Petrum van der Eyk et Cornelium de Pecker, 1759)


Moeris on authentein

 

Moeris authentein definition 2

 

W. Gunion Rutherford, The New Phrynicus (London: Macmillan 1881) 201

Rutherford Phrynicus authentew 1

 

Rutherford Phrynicus authentew 2

 

B) COMMENTARIES

Charles Ellicott, Commentary on Pastoral Epistles (1856)

Ellicott authentein

 

Henry Alford, The Greek Testament, Vol. 3, (1865) p. 319

Alford authentew

 

Patrick Fairbairn, The Pastoral Epistles (1874)

Fairbairn authentew 1

Fairbairn authentew 2

 

Johann Huther, Timothy and Titus, tr. David Hunter (1885)

Huther authentew

 

C) EXTRACTS

Adolf Deissman , Light from the ancient East, tr. Lionel Strachan (New York: Hodder c.1910) 85

Deissmann authentew 1

Deismann authentew 2

 

J. H. Moulton and W. F. Howard, A grammar of New Testament Greek, vol. 2 (Edinburgh: Clark 1920) p. 278

Moulton Howard authentew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *